Radboud Universiteit Psychologie

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Nijmegen
4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
13% 3
55% 4
27% 5
460 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
3% 2
12% 3
58% 4
27% 5
4.693 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Nijmegen

470

landelijk gemiddeld

603

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Nijmegen

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Nijmegen

78%

landelijk gemiddeld

76%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Psychologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Nijmegen

60%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Nijmegen

64%

landelijk gemiddeld

67%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Nijmegen

93%

landelijk gemiddeld

87%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers