Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit van Amsterdam
Liberal Arts and Sciences (joint degree)

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
4.0 gemiddeld
0% 1
4% 2
14% 3
57% 4
24% 5
272 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
54% 4
33% 5
1.829 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

290

landelijk gemiddeld

175

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

91%

landelijk gemiddeld

86%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Liberal Arts and Sciences (joint degree)

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

80%

landelijk gemiddeld

75%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

83%

landelijk gemiddeld

79%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

48%

landelijk gemiddeld

55%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers