Universiteit van Amsterdam Pedagogische Wetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
3.8 gemiddeld
0% 1
5% 2
23% 3
55% 4
17% 5
77 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
13% 3
66% 4
18% 5
875 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amsterdam

112

landelijk gemiddeld

151

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

73%

landelijk gemiddeld

72%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Pedagogische Wetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

74%

landelijk gemiddeld

88%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers