Universiteit van Amsterdam Onderwijswetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Amsterdam
4.1 gemiddeld
0% 1
0% 2
10% 3
66% 4
24% 5
29 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
0% 2
8% 3
68% 4
23% 5
95 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

27

landelijk gemiddeld

66

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

64%

landelijk gemiddeld

75%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Onderwijswetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

63%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

69%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

87%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Het onderwijsprogramma is recent aangepast en heeft veel aandacht voor hoe mensen leren, hoe je dat leren kunt verbeteren en hoe je dat kunt doen binnen een internationale, interdisciplinaire context. De studenten zijn enthousiast over de kwaliteit en de betrokkenheid van de docenten en de voorbereiding op de beroepspraktijk.

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers