Maastricht University Fiscaal Recht

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Maastricht
4.1 gemiddeld
0% 1
3% 2
9% 3
66% 4
22% 5
32 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
6% 2
12% 3
60% 4
22% 5
228 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Maastricht

70

landelijk gemiddeld

115

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Maastricht

6-12

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Maastricht

69%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Fiscaal Recht

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

60%

landelijk gemiddeld

50%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

67%

landelijk gemiddeld

58%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Maastricht

97%

landelijk gemiddeld

97%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers