Maastricht University Data Science and Knowledge Engineering

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Maastricht
4.0 gemiddeld
2% 1
3% 2
19% 3
43% 4
33% 5
103 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
18% 3
57% 4
21% 5
577 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Maastricht

158

landelijk gemiddeld

151

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

71%

landelijk gemiddeld

67%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Data Science and Knowledge Engineering

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

42%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

44%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

59%

landelijk gemiddeld

72%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers