Maastricht University European Public Health

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Maastricht
4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
19% 3
49% 4
29% 5
90 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
19% 3
49% 4
29% 5
90 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Maastricht

90

landelijk gemiddeld

90

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Maastricht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Maastricht

80%

landelijk gemiddeld

80%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma European Public Health

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

68%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

71%

landelijk gemiddeld

71%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Maastricht

69%

landelijk gemiddeld

69%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers