Maastricht University European Law School

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Maastricht
3.7 gemiddeld
3% 1
9% 2
20% 3
55% 4
13% 5
470 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
8% 2
20% 3
56% 4
14% 5
554 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Maastricht

496

landelijk gemiddeld

290

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Maastricht

6-12

landelijk gemiddeld

6-12

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Maastricht

78%

landelijk gemiddeld

75%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma European Law School

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

55%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

60%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Maastricht

60%

landelijk gemiddeld

66%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 13 april 2022
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers