Universiteit Twente Creative Technology

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Enschede
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
59% 4
30% 5
120 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
59% 4
30% 5
120 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Enschede

129

landelijk gemiddeld

129

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Enschede

24-30

landelijk gemiddeld

24-30

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Enschede

86%

landelijk gemiddeld

86%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Creative Technology

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Enschede

63%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Enschede

65%

landelijk gemiddeld

65%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Enschede

68%

landelijk gemiddeld

68%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers