Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrijfskunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Eindhoven
4.1 gemiddeld
0% 1
1% 2
8% 3
64% 4
26% 5
276 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
60% 4
26% 5
524 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Eindhoven

199

landelijk gemiddeld

166

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Eindhoven

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Eindhoven

71%

landelijk gemiddeld

71%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Bedrijfskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Eindhoven

55%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Eindhoven

58%

landelijk gemiddeld

59%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Eindhoven

94%

landelijk gemiddeld

93%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers