Technische Universiteit Eindhoven Werktuigbouwkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Eindhoven
4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
63% 4
26% 5
234 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
60% 4
26% 5
813 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Eindhoven

240

landelijk gemiddeld

296

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Eindhoven

24-30

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Eindhoven

65%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Werktuigbouwkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Eindhoven

52%

landelijk gemiddeld

43%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Eindhoven

54%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Eindhoven

98%

landelijk gemiddeld

94%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers