Technische Universiteit Eindhoven Technische Natuurkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Eindhoven
4.3 gemiddeld
0% 1
2% 2
6% 3
54% 4
38% 5
208 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
55% 4
34% 5
594 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Eindhoven

189

landelijk gemiddeld

147

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Eindhoven

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Eindhoven

74%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Natuurkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Eindhoven

46%

landelijk gemiddeld

40%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Eindhoven

50%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Eindhoven

96%

landelijk gemiddeld

95%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers