Technische Universiteit Delft Technische Aardwetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Delft
3.8 gemiddeld
1% 1
2% 2
27% 3
58% 4
11% 5
81 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
2% 2
27% 3
58% 4
11% 5
81 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Delft

72

landelijk gemiddeld

72

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

69%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Aardwetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

48%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

57%

landelijk gemiddeld

57%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

98%

landelijk gemiddeld

98%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

De opleiding Applied Earth Sciences is uniek in Nederland. Deze opleiding is Engelstalig.

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers