Technische Universiteit Delft Technische Aardwetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Delft
4.0 gemiddeld
0% 1
5% 2
14% 3
52% 4
29% 5
63 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
5% 2
14% 3
52% 4
29% 5
63 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Delft

71

landelijk gemiddeld

71

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

79%

landelijk gemiddeld

79%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Aardwetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

26%

landelijk gemiddeld

26%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

33%

landelijk gemiddeld

33%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

90%

landelijk gemiddeld

90%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers