Erasmus Universiteit Rotterdam Sociologie

Wo-bachelor, voltijd

deze opleiding
landelijk

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Rotterdam
3.8 gemiddeld
0% 1
5% 2
24% 3
55% 4
16% 5
38 respondenten
landelijk

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
15% 3
58% 4
25% 5
389 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2017 - 2018

deze opleiding
Rotterdam

40

landelijk

53

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

6-12

landelijk

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

71%

landelijk

69%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Sociologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

62%

landelijk

52%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

68%

landelijk

62%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

87%

landelijk

87%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 12 december 2018
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers