Erasmus Universiteit Rotterdam Sociologie

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Rotterdam
3.9 gemiddeld
3% 1
5% 2
12% 3
55% 4
24% 5
74 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
14% 3
63% 4
20% 5
644 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Rotterdam

87

landelijk gemiddeld

107

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Rotterdam

6-12

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

79%

landelijk gemiddeld

77%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Sociologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

53%

landelijk gemiddeld

55%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

59%

landelijk gemiddeld

62%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

92%

landelijk gemiddeld

89%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 13 april 2022
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers