Erasmus Universiteit Rotterdam Criminologie

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Rotterdam
3.9 gemiddeld
1% 1
2% 2
15% 3
70% 4
12% 5
169 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
13% 3
69% 4
14% 5
558 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Rotterdam

129

landelijk gemiddeld

136

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Rotterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

71%

landelijk gemiddeld

83%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Criminologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

51%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

58%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

88%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 13 april 2022
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers