Universiteit Utrecht Natuur- en Sterrenkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Utrecht
4.3 gemiddeld
0% 1
2% 2
5% 3
58% 4
35% 5
106 respondenten
landelijk gemiddeld

4.3 gemiddeld
1% 1
1% 2
6% 3
56% 4
36% 5
304 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

125

landelijk gemiddeld

126

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Utrecht

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

74%

landelijk gemiddeld

71%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Natuur- en Sterrenkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

51%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

57%

landelijk gemiddeld

52%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

89%

landelijk gemiddeld

90%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers