Universiteit Utrecht Natuur- en Sterrenkunde

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Utrecht
4.0 gemiddeld
1% 1
2% 2
8% 3
70% 4
19% 5
93 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
2% 2
8% 3
66% 4
23% 5
350 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Utrecht

157

landelijk gemiddeld

138

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Utrecht

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

68%

landelijk gemiddeld

75%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Natuur- en Sterrenkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

57%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

66%

landelijk gemiddeld

53%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

92%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers