Rijksuniversiteit Groningen Global Responsibility and Leadership (University College Fryslân)

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Leeuwarden
4.1 gemiddeld
2% 1
6% 2
16% 3
36% 4
40% 5
89 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
4% 2
13% 3
57% 4
25% 5
2.822 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Leeuwarden

76

landelijk gemiddeld

156

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Leeuwarden

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Leeuwarden

98%

landelijk gemiddeld

90%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Global Responsibility and Leadership (University College Fryslân)

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Leeuwarden

-

landelijk gemiddeld

80%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Leeuwarden

-

landelijk gemiddeld

82%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Leeuwarden

-

landelijk gemiddeld

55%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 3 november 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers