Rijksuniversiteit Groningen Econometrie en Operationele Research

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Groningen
3.9 gemiddeld
2% 1
3% 2
18% 3
61% 4
16% 5
153 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
2% 1
5% 2
17% 3
56% 4
19% 5
1.182 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Groningen

148

landelijk gemiddeld

205

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Groningen

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Groningen

78%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Econometrie en Operationele Research

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Groningen

39%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Groningen

47%

landelijk gemiddeld

58%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Groningen

91%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 23 juni 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers