Rijksuniversiteit Groningen Spatial Planning and Design

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Groningen
3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
15% 3
64% 4
17% 5
142 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
15% 3
64% 4
17% 5
142 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Groningen

142

landelijk gemiddeld

142

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Groningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Groningen

73%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Spatial Planning and Design

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Groningen

62%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Groningen

65%

landelijk gemiddeld

65%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Groningen

88%

landelijk gemiddeld

88%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers