Rijksuniversiteit Groningen Religiewetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Groningen
4.3 gemiddeld
0% 1
0% 2
8% 3
54% 4
38% 5
39 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
4% 2
12% 3
58% 4
25% 5
125 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Groningen

22

landelijk gemiddeld

22

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Groningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Groningen

85%

landelijk gemiddeld

71%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Religiewetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Groningen

52%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Groningen

57%

landelijk gemiddeld

54%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Groningen

-

landelijk gemiddeld

71%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 13 april 2022
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers