Universiteit Leiden Engelse Taal en Cultuur

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Leiden
4.0 gemiddeld
2% 1
4% 2
7% 3
70% 4
17% 5
157 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
2% 2
10% 3
63% 4
23% 5
620 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Leiden

82

landelijk gemiddeld

90

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Leiden

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Leiden

78%

landelijk gemiddeld

81%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Engelse Taal en Cultuur

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Leiden

51%

landelijk gemiddeld

52%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Leiden

53%

landelijk gemiddeld

54%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Leiden

78%

landelijk gemiddeld

78%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers