Universiteit Leiden Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Leiden
3.4 gemiddeld
6% 1
6% 2
39% 3
44% 4
6% 5
18 respondenten
landelijk gemiddeld

3.4 gemiddeld
6% 1
6% 2
39% 3
44% 4
6% 5
18 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Leiden

13

landelijk gemiddeld

13

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

-

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

42%

landelijk gemiddeld

42%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

70%

landelijk gemiddeld

70%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

77%

landelijk gemiddeld

77%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers