HAS Hogeschool Management van de Leefomgeving

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Den Bosch
4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
16% 3
56% 4
25% 5
68 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
16% 3
57% 4
25% 5
150 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Den Bosch

84

landelijk gemiddeld

43

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Den Bosch

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Bosch

76%

landelijk gemiddeld

77%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Management van de Leefomgeving

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

58%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Bosch

63%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Bosch

13%

landelijk gemiddeld

19%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers