Avans Hogeschool Business IT & Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Breda
3.8 gemiddeld
2% 1
4% 2
22% 3
55% 4
16% 5
161 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
2% 1
4% 2
21% 3
53% 4
19% 5
397 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Breda

99

landelijk gemiddeld

106

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Breda

12-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Breda

72%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Business IT & Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Breda

46%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Breda

56%

landelijk gemiddeld

42%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Breda

31%

landelijk gemiddeld

25%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
91%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers