Avans Hogeschool Opleiding tot Fysiotherapeut

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Breda
4.2 gemiddeld
1% 1
1% 2
8% 3
58% 4
33% 5
219 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
15% 3
56% 4
25% 5
3.700 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Breda

221

landelijk gemiddeld

294

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

52%

landelijk gemiddeld

66%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot Fysiotherapeut

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

57%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

74%

landelijk gemiddeld

62%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

3%

landelijk gemiddeld

4%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers