Avans Hogeschool Informatica

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Breda
3.8 gemiddeld
2% 1
1% 2
23% 3
61% 4
13% 5
242 respondenten
deze opleiding
Den Bosch
4.4 gemiddeld
0% 1
1% 2
4% 3
44% 4
50% 5
270 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
4% 1
9% 2
20% 3
48% 4
20% 5
1.352 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Breda

164

Den Bosch

231

landelijk gemiddeld

181

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Breda

12-18

Den Bosch

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Breda

46%

Den Bosch

58%

landelijk gemiddeld

51%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Informatica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Breda

30%

Den Bosch

41%

landelijk gemiddeld

27%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Breda

38%

Den Bosch

46%

landelijk gemiddeld

32%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Breda

0%

Den Bosch

13%

landelijk gemiddeld

6%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
96%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers