Avans Hogeschool Technische Informatica

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Breda
3.9 gemiddeld
3% 1
3% 2
16% 3
62% 4
17% 5
77 respondenten
deze opleiding
Den Bosch
4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
11% 3
59% 4
30% 5
46 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
3% 1
9% 2
19% 3
53% 4
16% 5
332 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Breda

69

Den Bosch

65

landelijk gemiddeld

64

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Breda

18-24

Den Bosch

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Breda

57%

Den Bosch

33%

landelijk gemiddeld

49%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Technische Informatica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Breda

53%

Den Bosch

39%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Breda

56%

Den Bosch

47%

landelijk gemiddeld

42%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Breda

10%

Den Bosch

15%

landelijk gemiddeld

13%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
96%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers