Avans Hogeschool Werktuigbouwkunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Breda
4.0 gemiddeld
1% 1
2% 2
13% 3
63% 4
20% 5
169 respondenten
deze opleiding
Den Bosch
4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
8% 3
61% 4
30% 5
207 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
21% 3
56% 4
16% 5
2.099 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Breda

95

Den Bosch

181

landelijk gemiddeld

118

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

57%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Werktuigbouwkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

39%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

50%

landelijk gemiddeld

46%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

25%

landelijk gemiddeld

20%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers