Avans Hogeschool Elektrotechniek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Breda
4.1 gemiddeld
1% 1
1% 2
12% 3
56% 4
29% 5
78 respondenten
deze opleiding
Den Bosch
4.4 gemiddeld
0% 1
1% 2
5% 3
48% 4
46% 5
108 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
6% 2
18% 3
49% 4
26% 5
1.147 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Breda

39

Den Bosch

89

landelijk gemiddeld

66

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Elektrotechniek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

42%

landelijk gemiddeld

35%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

50%

landelijk gemiddeld

40%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

4%

landelijk gemiddeld

16%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
94%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers