Avans Hogeschool Mechatronica

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Breda
3.9 gemiddeld
1% 1
1% 2
17% 3
67% 4
14% 5
139 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
18% 3
60% 4
19% 5
630 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Breda

105

landelijk gemiddeld

116

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Breda

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Breda

62%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Mechatronica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Breda

31%

landelijk gemiddeld

35%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Breda

32%

landelijk gemiddeld

38%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Breda

22%

landelijk gemiddeld

23%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
94%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers