Windesheim Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Zwolle
3.6 gemiddeld
3% 1
10% 2
27% 3
48% 4
13% 5
105 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
6% 2
23% 3
54% 4
14% 5
1.184 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Zwolle

169

landelijk gemiddeld

129

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Zwolle

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Zwolle

54%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Zwolle

6%

landelijk gemiddeld

13%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Zwolle

13%

landelijk gemiddeld

20%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Zwolle

12%

landelijk gemiddeld

27%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
96%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers