Windesheim Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Almere
3.9 gemiddeld
0% 1
4% 2
18% 3
61% 4
18% 5
102 respondenten
deze opleiding
Zwolle
3.8 gemiddeld
0% 1
6% 2
21% 3
54% 4
18% 5
175 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
58% 4
16% 5
7.651 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Almere

46

Zwolle

179

landelijk gemiddeld

128

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

24%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

31%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

4%

landelijk gemiddeld

15%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers