Windesheim Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Zwolle
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
6% 3
60% 4
31% 5
159 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
6% 3
60% 4
31% 5
159 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Zwolle

138

landelijk gemiddeld

138

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

24-30

landelijk gemiddeld

24-30

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

73%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

65%

landelijk gemiddeld

65%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

14%

landelijk gemiddeld

14%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
71%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers