Windesheim Opleiding voor Logopedie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Almere
3.8 gemiddeld
1% 1
5% 2
20% 3
58% 4
16% 5
81 respondenten
deze opleiding
Zwolle
3.9 gemiddeld
0% 1
4% 2
20% 3
61% 4
15% 5
120 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
0% 1
3% 2
17% 3
62% 4
18% 5
1.067 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Almere

50

Zwolle

57

landelijk gemiddeld

67

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

62%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding voor Logopedie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

46%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

14%

landelijk gemiddeld

12%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers