Spelregels bij aanmelden

Spelregels bij aanmelden

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan aanmelding.

Aanmelden voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. De instelling waar jij wilt studeren bepaalt hoe vaak je aan de selectie van een bepaalde opleiding mag meedoen; één, twee of maximaal drie keer. Kijk hiervoor op onze opleidingspagina's of op de website van de hogeschool of universiteit. Mocht je uiteindelijk na aanmelding niet mee doen aan de selectieprocedure (en je hebt je aanmelding niet vóór 15 januari ingetrokken) dan geldt dit toch als een selectiepoging. Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met een tweede aanmelddeadline (zie 'Uitzondering op de aanmelddeadline'), dan telt dit als een selectiepoging zodra deze nieuwe aanmelddeadline is bereikt. 

Uitzonderingen: maximaal voor één opleiding aanmelden

Voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en verloskunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Je mag je dus niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en bijvoorbeeld mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus.

Eerdere selectiepogingen tellen ook mee

Heb je in het verleden al eens meegedaan aan een selectieprocedure (hieronder vallen ook eerdere deelnames aan opleidingen met een loting) dan tellen deze pogingen mee als ‘selectiepogingen’. Er wordt dan gesproken over ‘historische deelnames’. Het aantal selectiepogingen is van belang, omdat je aan een opleiding met numerus fixus maar een beperkt aantal keren mag deelnemen aan de selectie. Afhankelijk van de instelling en opleiding kan dit variëren van één tot drie keer. Het is daarom van belang dat je in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen (je 'historische deelnames') controleert. Wanneer je na 15 januari een actieve aanmelding hebt (gehad) voor een fixusopleiding, dan wordt dit als een selectiepoging geteld (bij de opleiding met een uitzondering op de aanmelddatum, telt deze tweede aanmelddatum mee). Ben je gezakt voor je eindexamen en is er wel een selectiepoging geregistreerd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor correctie.

0 opleidingenopleiding vergelijken