Soepelere toelatingseisen hoger onderwijs vanwege corona

Studievertraging opgelopen door overheidsmaatregelen tijdens de uitbraak van het coronavirus? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Versoepelde toelatingseisen

Voldoe je door overheidsmaatregelen tijdens de uitbraak van het coronavirus niet aan de vooropleidingseisen om te starten aan een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Of studeer je al aan een hogeschool of universiteit, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen om door te stromen naar een master? Dan is er voor het studiejaar 2022-2023 toch de mogelijkheid om te starten of door te stromen. Er zijn namelijk met hogescholen en universiteiten wettelijke afspraken gemaakt over het toelaten van (aankomend) studenten die buiten hun schuld om vertraging hebben opgelopen.

Om wat voor vertraging gaat het?

Het gaat om vertraging door:

  • Onderwijs dat niet doorging; 
  • Eén of meerdere toetsen, examens of tentamens die niet konden worden gemaakt;
  • Een stage die niet kon worden voltooid. 

Let op: de onderwijsinstelling bepaalt

Een onderwijsinstelling is niet verplicht om je in te schrijven wanneer je nog niet aan de eisen voldoet. De hogeschool of universiteit beoordeelt of het niet voldoen aan de eisen het gevolg is van de uitbraak van het coronavirus én of je over een voldoende kennis- en vaardighedenniveau beschikt om aan de opleiding te kunnen starten. Als laatste beoordeelt de onderwijsinstelling of je binnen een bepaalde termijn de studievertraging kunt inhalen. Een hogeschool of universiteit mag zelf bepalen wat deze termijn is, zolang dat maar niet eerder is dan 1 januari 2023 en niet later dan 1 september 2023.