Voorwaarden bij aanmelden numerus fixusopleiding

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan aanmelding voor een numerus fixusopleiding.

Aanmelden voor maximaal twee fixusopleidingen per jaar

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Dit doe je uiterlijk 15 januari.

Een aanmelding die vaststaat op de aanmelddeadline van 15 januari is automatisch een selectiepoging. Ook als blijkt dat je na aanmelding uiteindelijk niet meedoet aan de selectieprocedure. Lees meer over aanmelden voor een opleiding met numerus fixus.

Uitzonderingen: maximaal voor één fixusopleiding aanmelden

Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde, Fysiotherapie en Verloskunde die een numerus fixus hanteren kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Je mag je dus niet bij twee onderwijsinstellingen voor Geneeskunde met een numerus fixus aanmelden. Maar wél voor Geneeskunde en bijvoorbeeld Mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus. Bij de onderwijsinstellingen waar deze opleidingen geen numerus fixus hebben en er dus een vrije instroom is voor deze opleidingen, geldt dit niet.

Een, twee of maximaal drie pogingen per opleiding

Het verschilt per onderwijsinstelling hoe vaak je aan de selectieprocedure mag meedoen. Maar: wettelijk is bepaald dat je nooit meer dan drie keer mee mag doen per opleiding. Een universiteit of hogeschool kan dus zelf bepalen of iemand een, twee of drie keer mee mag doen aan selectie bij een bepaalde opleiding aan die onderwijsinstelling.

Eerdere selectiepogingen tellen ook mee

Heb je in het verleden al eens meegedaan aan een selectieprocedure (hieronder vallen ook eerdere deelnames aan opleidingen met een loting)? Dan tellen deze pogingen mee als ‘selectiepogingen’. Er wordt dan gesproken over ‘historische deelnames’. Het aantal selectiepogingen is van belang, omdat je aan een opleiding met numerus fixus maar een beperkt aantal keren mag deelnemen aan de selectie. Afhankelijk van de onderwijsinstelling en opleiding kan dit variëren van één tot drie keer. Controleer daarom in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen (je 'historische deelnames') goed. Wanneer je na 15 januari een actieve aanmelding hebt (gehad) voor een fixusopleiding, dan wordt dit als een selectiepoging geteld. Ben je gezakt voor je eindexamen en is er wel een selectiepoging geregistreerd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor correctie. Dit kun je bij de hogeschool of universiteit waar je aan de selectiepoging hebt meegedaan aanvragen.

Lees verder over de selectie na aanmelden.
Bekijk het overzicht van opleidingen met een numerus fixus.