Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017

Hoe scoort jouw opleiding?

Zoek jouw (toekomstige) opleiding in de Matchfinder op Studiekeuze123 en bekijk hoe deze wordt beoordeeld. Wat vinden jouw medestudenten van bijvoorbeeld de sfeer, de docenten, de voorbereiding op de arbeidsmarkt?


Button_zoek-jouw-opleiding

 

De studentenoordelen op Studiekeuze123 worden gebruikt door studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie beter dan de huidige studenten kunnen hun eigen opleiding beoordelen?

Onderzoeksrapport NSE 2017

Naast de studentenoordelen per opleiding is er ook een landelijke rapport waarin de resultaten van de NSE staan voor het gehele hoger onderwijs in Nederland. In het rapport is gekeken naar voltijd studenten, aangezien dit de grootste groep is. In hoeverre zijn in 2017 kenmerken van de student (geslacht, leeftijd, studiejaar) en het studieniveau van de opleiding bijvoorbeeld van invloed op de uitkomsten? Maar ook worden de cijfers van de NSE 2017 in een tijdreeks geplaatst: zijn studenten tevredener of ontevredener geworden over de loop der jaren?

Bekijk het rapport

Persbericht: Studenten meest tevreden over stage en begeleiding door stagebedrijf; minst over stagevoorbereiding door opleiding.

18 mei 2017

Studenten zijn zeer te spreken over de stage zelf (score: 4,12/5) en begeleiding door het stagebedrijf (score: 3,94/5). Dit thema behaalt de hoogste score in de Nationale Studenten Enquête. Maar zij zijn al jaren het minst tevreden over de manier waarop hun opleiding hen voorbereidt op (3,14/5) en begeleidt tijdens hun stage (3,35/5). Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête die Studiekeuze123 vandaag openbaar maakt.

Lees het volledige persbericht