Release mei 2024

Vanaf 27 mei 2024 is release 24.3 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) van 15 april 2024. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl voor studiejaar 2024-2025 worden op grond van bovenstaande wijzigingen aangepast. Onderwijsinstellingen kunnen vanaf 18 juni 2024 de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen. Tot 3 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl offline.

Wijzigingen en correcties

 • De RIO-wijzigingen tot 15 april 2024 zijn doorgevoerd.
 • Informatie afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) is ververst met gegevens uit 2024. 
 • Arbeidsmarktgegevens afkomstig uit de HBO-monitor en Nationale Alumni Enquête (NAE) zijn ververst met gegevens uit 2023. De ververste gegevens staan in twee tabellen: StudiexOpleidingsvorm en StandaardOnderwijsIndelingVorm. De arbeidsmarktgegevens in de tabel StudiexOpleidingsvorm komen in Q4 2024 te vervallen. U kunt al gebruik maken van de gegevens in de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm. In een volgende Bijblijver informeren we u wanneer de gegevens worden verwijderd. In het overzicht Inhoud Studiekeuzedatabase kunt u zien om welke velden uit de HBO-monitor en NAE het gaat. 
 • De beroepeninformatie uit de HBO-monitor en Nationale Alumni Enquête (NAE) is ververst met gegevens uit 2023. 
 • Informatie uit de bron 1 Cijfer HO, afkomstig van DUO, is ververst met gegevens van peildatum 1 oktober 2023. Diverse opleidingskenmerken, zoals de diplomapercentages en het percentage dat doorstudeert, zijn hierdoor geactualiseerd. 
 • Op basis van het 1 cijfer HO-bestand van DUO berekent LCSK het aantal eerstejaars en totaal aantal studenten. In dit bestand worden sommige hbo-bachelorstudenten die een minor volgen bij een andere onderwijsinstelling onterecht als eerstejaars geregistreerd. Om dit op te lossen hebben we voor hbo-bacheloropleidingen de berekening van het aantal eerstejaars en het totaal aantal studenten aangepast.
  Voor hbo-bacheloropleidingen wordt nu in de berekening geselecteerd op hoofdinschrijving in het domein Hoger Onderwijs. Deze wijziging zorgt ook voor andere cijfers bij doorstroom naar het tweede jaar en de diplomacijfers omdat deze cijfers worden berekend op basis van een eerstejaarscohort.
  Voor hbo-associate degrees, hbo-masters en wo-opleidingen is de berekening ongewijzigd: er wordt geselecteerd op hoofdinschrijving in het domein Opleiding/Instelling. 
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2024-2025. 
 • De wettelijke toelatingseisen uit de bron RATHO zijn bijgewerkt voor personen met een MBO4-diploma: met een MBO4-diploma ben je niet toelaatbaar tot een wo-bachelor- of masteropleiding. En ben je wel direct toelaatbaar tot een hbo-associate degree of hbo-bacheloropleiding (met uitzondering van de lerarenopleiding basisonderwijs waarvoor aanvullende eisen gelden). 
 • De wettelijke aanvullende eisen uit de bron RATHO zijn bijgewerkt voor de Opleiding tot leraar Basisonderwijs, International Teacher Education for Secondary Schools en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) met informatie afkomstig van de volgende website: https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
 • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
 • Aan de Universiteit Utrecht, locatie Utrecht, worden twee Liberal Arts and Sciences-opleidingen gegeven: een reguliere bacheloropleiding en een University College-opleiding. Vanaf deze release tonen we voor beide opleidingen weer de meest recente cijfers uit 1 Cijfer HO. Vorig jaar konden we de gegevens uit het 1 Cijfer HO niet apart berekenen voor deze twee opleidingen en zijn de cijfers uit 2021 blijven staan. Met de gegevens van 1 Cijfer HO 2023 is het wel mogelijk om de cijfers apart te berekenen voor de twee Liberal Arts and Sciences-opleidingen in Utrecht. Het gaat om de gegevens in de volgende velden: Eerstejaarsaantal, EerstejaarsVrouwPrc, StudentenAantal, DoorstroomJaar2Prc, OpleidingDiplomaPrc + NiveauDiplomaPrc en DoorstudeerPrc.
  Voor de twee Liberal Arts and Sciences-opleidingen aan Maastricht University, locatie Maastricht, kunnen we op basis van de geleverde data de cijfers niet apart berekenen. In overleg met de opleidingen is besloten om voorlopig de gegevens uit 1 Cijfer HO 2021 te laten staan. Ondertussen werken we aan een oplossing.
 •  Het veld ‘ZelfstandigenCategorie’ in de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm is gevuld. Voor rubrieken met een hoog percentage zelfstandigen is de waarde ‘Hoog’ ingevuld.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 2 juli 2024.

 Bekijk de releaseplanning van 2024.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt