Regels bij aanmelden

Regels bij aanmelden

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan aanmelding.

Aanmelden voor maximaal twee fixusopleidingen per jaar

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Mocht je uiteindelijk na aanmelding niet mee doen aan de selectieprocedure (en je hebt je aanmelding niet vóór 15 januari ingetrokken) dan geldt dit toch als een selectiepoging. Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met een tweede aanmelddeadline (deze uitzonderingen worden altijd na de aanmelddeadline gepubliceerd), dan telt dit als een selectiepoging zodra deze nieuwe aanmelddeadline is bereikt. 

Uitzonderingen: maximaal voor één fixusopleiding aanmelden

Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde, Fysiotherapie en Verloskunde die een numerus fixus hanteren kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Je mag je dus niet bij twee onderwijsinstellingen voor Geneeskunde met een numerus fixus aanmelden. Maar wel voor Geneeskunde en bijvoorbeeld Mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus. Bij de onderwijsinstellingen waar deze opleidingen geen numerus fixus hebben en er dus een vrije instroom is voor deze opleidingen, geldt dit niet.

Een, twee of maximaal drie pogingen per opleiding

Het verschilt per onderwijsinstelling hoe vaak je aan de selectieprocedure per opleiding mag meedoen. Maar, wettelijk is bepaalt dat je nooit meer dan drie keer mee mag doen per opleiding. Een universiteit of hogeschool kan dus zelf bepalen of iemand een, twee of drie keer mee mag doen aan selectie bij een bepaalde opleiding.

Eerdere selectiepogingen tellen ook mee

Heb je in het verleden al eens meegedaan aan een selectieprocedure (hieronder vallen ook eerdere deelnames aan opleidingen met een loting) dan tellen deze pogingen mee als ‘selectiepogingen’. Er wordt dan gesproken over ‘historische deelnames’. Het aantal selectiepogingen is van belang, omdat je aan een opleiding met numerus fixus maar een beperkt aantal keren mag deelnemen aan de selectie. Afhankelijk van de instelling en opleiding kan dit variëren van één tot drie keer. Het is daarom van belang dat je in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen (je 'historische deelnames') controleert. Wanneer je na 15 januari een actieve aanmelding hebt (gehad) voor een fixusopleiding, dan wordt dit als een selectiepoging geteld (bij de opleiding met een uitzondering op de aanmelddatum, telt deze tweede aanmelddatum mee). Ben je gezakt voor je eindexamen en is er wel een selectiepoging geregistreerd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor correctie.

Lees meer over aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus

0 opleidingenopleiding vergelijken