Over de website

Op de website Studiekeuze123.nl kunnen studiekiezers opleidingen binnen het hoger onderwijs met elkaar vergelijken, op basis van criteria die zij belangrijk vinden.

Vergelijk bijvoorbeeld de kwaliteit van de opleiding, de studentenoordelen over docenten, het bruto startsalaris of de gemiddelde kamerhuur per studentenstad.

Studiekeuze123.nl biedt een overzicht van alle door de NVAO geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen en associate degrees in Nederland, dus zowel publiek bekostigd als privaat gefinancierd. De gegevens zijn afkomstig van 14 verschillende onafhankelijke bronnen waaronder CBS, ROA, VSNU, Vereniging Hogescholen en DUO.

Facts en Figures

Sinds de start van de website in 2006 weten steeds meer scholieren en studenten Studiekeuze123.nl te vinden. We zien de aantallen elk jaar toenemen. De website trok in 2018 zo'n 1,2 miljoen unieke bezoekers.

Welke opleidingen staan op Studiekeuze123.nl?

Studiekeuze123.nl biedt een overzicht van alle door de NVAO geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen en associate degrees in Nederland. We maken hiervoor gebruik van het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs), dat wordt beheerd door DUO.

In enkele gevallen wijkt Studiekeuze123.nl af van het CROHO:

  • Zeer recent geopende opleidingen worden soms nog niet getoond – elk kwartaal wordt de website geactualiseerd.
  • Opleidingen die wel geregistreerd staan in CROHO maar niet actief worden aangeboden, worden niet getoond.

De beschrijving op Studiekeuze123.nl komt soms niet overeen met de informatie van instellingen over hun opleidingsaanbod. Dit komt dan meestal doordat instellingen zich niet geheel aan het officiële register houden. Ze bieden opleidingen aan onder afwijkende namen, of presenteren “afstudeerrichtingen” als zelfstandige opleidingen. Afstudeerrichtingen zijn op Studiekeuze123.nl terug te vinden als variant onder de hoofdopleiding.

Bronnen van informatie

Informatie op Studiekeuze123.nl komt uit de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123 en rechtstreeks van de instellingen. In de Studiekeuzedatabase staan onder andere studentenoordelen (uit de Nationale Studenten Enquête), instroom- en rendementsgegevens, doorstroommogelijkheden, accreditatiegegevens en arbeidsmarktgegevens. De Studiekeuzedatabase wordt diverse keren per jaar geactualiseerd.

Instellingen leveren informatie over open dagen, opleidingsomschrijvingen en opleidingsvarianten. Deze informatie wordt dagelijks ververst. Alle informatie over de gebruikte bronnen vindt u bij de Studiekeuzedatabase.