Onafhankelijkheid en governance

Tijdens een Kamerdebat op 23 maart 2016 zijn door de Tweede Kamer vragen gesteld over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de data van Studiekeuze123 en de governance van de organisatie.

De minister heeft tijdens het Kamerdebat twee toezeggingen gedaan:

  1. Onderzoeken of de governance van Studiekeuze123 geen belemmering vormt voor het objectief functioneren van Studiekeuze123 als leverancier van studiekeuze-informatie;
  2. Een data-analyse laten verrichten naar de betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, relevantie en de vindbaarheid van de studiekeuze-informatie van Studiekeuze123.

Rapporten over studiekeuze-informatie en governance

Het onderzoek naar de governance is verricht door Andersson Elffers Felix. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, relevantie en de vindbaarheid van de data is uitgevoerd door ResearchNed.

Hieronder vindt u de brief van de Minister naar de Tweede Kamer over de onderzoeken en de adviesrapporten.

Studiekeuze123 heeft een groot deel van de adviezen die zij direct kon opvolgen, verwerkt. Voor de overige aanbevelingen vindt een vervolgadvies en overleg met OCW plaats.