Meerjarenbeleidsplan

Sudiekeuze123 staat voor de continue uitdaging te voorzien in een adequaat, actueel, onafhankelijk en betrouwbaar functionerende (digitale) informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie. Het onderwijsstelsel is voortdurend in beweging. De laatste jaren is het onderwijs gediversifieerd. Er zijn driejarige trajecten in het hbo mogelijk. De associate degree is definitief ingevoerd. Instellingen hebben meer ruimte voor brede bachelors en hbo-masters aan te bieden, university colleges en honoursprogramma’s.

Studie-uitval

Studie-uitval is nog steeds hoog: in het studiejaar 2012/2013 besloot 35% van de studenten in het tweede jaar de initieel gekozen studie niet voort te zetten. Het aandeel spijtoptanten is het grootst onder havisten en mbo’ers. Een op de vijf instromers uit het mbo verlaat het hbo na een jaar zonder ho-diploma (bron: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 – Ministerie OCW)

Groot aanbod aan opleidingen

Het aanbod in opleidingen is groot. Op Studiekeuze123.nl zijn momenteel 3.049 NVAO geaccrediteerde opleidingen te vinden in het hoger onderwijs. De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Beroepsbeelden vervagen en functies veranderen. Dit maakt het voor veel aankomende studenten extra lastig zich te oriënteren: een aankomend student kiest veelal voor een beroepsrichting en zoekt daar vervolgens een bijpassende opleiding bij. Voor Studiekeuze123 blijft het een continue uitdaging de studiekiezer in het studiekeuzeproces te ondersteunen. De verscheidenheid van de studentenpopulatie is veel groter dan voorheen.

Doelgroepen Studiekeuze123

Met de toegenomen studiekeuzemomenten zijn studiekiezers te onderscheiden in verschillende doelgroepen:

 • Scholieren die voor profielkeuze staan
 • De keuze voor een associate degree
 • Mbo-4 student die wil doorstromen naar het hbo
 • Bachelor-keuze van havo of vwo
 • Masterkeuze
 • Studenten die een andere studie willen kiezen: switchers;
 • Studenten die zich tijdens hun studie willen specialiseren;
 • Studenten die een deeltijd opleiding willen gaan volgen

De Nuffic voorziet de buitenlandse student die in Nederland wil gaan studeren in studiekeuzeinformatie op www.studyinholland.nl. Studiekeuze123 is de partij die de Engelstalige studiekeuzeinformatie voor de Nuffic verzamelt. Deze activiteiten heeft Studiekeuze123 overgenomen en zijn vastgelegd in een service level agreement.

Belangrijke secundaire doelgroepen van Studiekeuze123 zijn de begeleiders van studiekiezers; decanen in het voortgezet onderwijs en mbo en in toenemende mate de ouders van studiekiezers. Studiekeuze123 wil met haar producten aansluiten op de behoeften van studiekiezers. Studiekeuze123 zal de komende jaren de algemene doelgroep ‘de studiekiezer’ verder diversifiëren door:

 • de diverse doelgroepen te onderscheiden;
 • de informatiebehoefte per doelgroepsegment te onderzoeken;
 • het productaanbod daar gericht op af te stemmen.