Meerjarenbeleidsplan

Studiekeuze123 staat voor de continue uitdaging te voorzien in een adequaat, actueel, onafhankelijk en betrouwbaar functionerende (digitale) informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie. Het onderwijsstelsel is voortdurend in beweging. De laatste jaren is het onderwijs gediversifieerd. Er zijn driejarige trajecten in het hbo mogelijk. De associate degree is definitief ingevoerd. Instellingen hebben meer ruimte om brede bachelors en hbo-masters aan te bieden, university colleges en honoursprogramma’s.

Studie-uitval

Studie-uitval is nog steeds hoog: in het studiejaar 2012/2013 besloot 35% van de studenten in het tweede jaar de initieel gekozen studie niet voort te zetten. Het aandeel spijtoptanten is het grootst onder havisten en mbo’ers. Een op de vijf instromers uit het mbo verlaat het hbo na een jaar zonder ho-diploma (bron: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 – Ministerie OCW)

Groot aanbod aan opleidingen

Het aanbod in opleidingen is groot. Op Studiekeuze123.nl zijn momenteel meer dan 3.000 NVAO geaccrediteerde opleidingen te vinden in het hoger onderwijs. De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Beroepsbeelden vervagen en functies veranderen. Dit maakt het voor veel aankomende studenten extra lastig zich te oriënteren: een aankomend student kiest veelal voor een beroepsrichting en zoekt daar vervolgens een bijpassende opleiding bij. Voor Studiekeuze123 blijft het een continue uitdaging de studiekiezer in het studiekeuzeproces te ondersteunen. De verscheidenheid van de studentenpopulatie is veel groter dan voorheen.

Doelgroepen Studiekeuze123

Met de toegenomen studiekeuzemomenten is de primaire doelgroep 'studiekiezer' te onderscheiden in:

 • Scholieren die voor hun profielkeuze staan
 • Scholieren die voor een bachelorkeuze staan, hbo of wo
 • Scholieren en mbo-4-studenten die voor een associate degree willen gaan
 • Mbo-4-studenten die willen doorstromen naar het hbo
 • Bachelorstudenten die willen doorstromen naar een master
 • Studenten die een andere studie willen kiezen: switchers
 • Studenten die zich tijdens hun studie willen specialiseren
 • Studenten die een deeltijdopleiding willen gaan volgen

De Nuffic voorziet de buitenlandse student die in Nederland wil gaan studeren in studiekeuze-informatie op www.studyinholland.nl. Studiekeuze123 is de partij die de Engelstalige studiekeuze-informatie voor de Nuffic verzamelt. Deze activiteiten heeft Studiekeuze123 overgenomen en zijn vastgelegd in een service level agreement.

Belangrijke secundaire doelgroepen van Studiekeuze123 zijn de begeleiders van studiekiezers; decanen in het voortgezet onderwijs en mbo en in toenemende mate de ouders van studiekiezers. Studiekeuze123 wil met haar producten aansluiten op de behoeften van studiekiezers. Studiekeuze123 zal de komende jaren verder diversifiëren door:

 • de diverse doelgroepen te onderscheiden;
 • de informatiebehoefte per doelgroepsegment te onderzoeken;
 • het productaanbod daar gericht op af te stemmen.