Over de NSE

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek. De afgelopen jaren hebben studenten massaal mee gedaan aan de NSE. De respons in 2017 was bijvoorbeeld 38,6%! Al deze studentenoordelen vind je terug op Studiekeuze123.

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Heel handig als je aan het zoeken bent naar een opleiding die bij jou past. Want wie kan een opleiding nu beter beoordelen dan de studenten die deze studie al volgen!

Maar de studentenoordelen worden ook gebruikt om de opleiding te verbeteren. De hogeschool of universiteit kan hierdoor namelijk goed zien waar nog verbeterpunten liggen.

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de studentenorganisaties en de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren.

Inhoud Nationale Studenten Enquête

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd een vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten:

 • de inhoud van de opleiding
 • verworven vaardigheden
 • voorbereiding op de beroepsloopbaan
 • docenten
 • informatie vanuit de opleiding
 • studiefaciliteiten
 • toetsing en beoordeling
 • studieroosters
 • studielast
 • kwaliteitszorg
 • stage
 • studiebegeleiding
 • internationalisering
 • uitdagend onderwijs.

Deze studentenoordelen publiceren we jaarlijks bij de desbetreffende opleiding op Studiekeuze123.nl.

Verantwoording

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een onafhankelijk samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO). De NSE wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Studiekeuze123 wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW.