WO Bachelor - Gedrag en Maatschappij

Interdisciplinaire sociale wetenschap

Logo Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 383
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

De brede bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap (ISW) leert je verschillende invalshoeken combineren en dwarsverbanden leggen om maatschappelijke problemen te analyseren.

Ben je geïnteresseerd in sociale processen en de manier waarop mensen denken en handelen? Heb je een brede interesse, een open blik en zie je maatschappelijke vraagstukken als een uitdaging? Dan is de bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap misschien iets voor jou. Bij het nadenken over maatschappelijke vraagstukken als de inburgering van allochtonen als de toestroom van asielzoekers, de in...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.

Aanmelden uiterlijk: 1 mei

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

383 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

115 eerstejaars aan deze opleiding
12-18 contacttijd eerstejaars (uren)
42 ECTS bindend studieadvies
30% van de eerstejaars studenten is man
70% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
84%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
48%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
51%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
66%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Global Health, Conflict Studies, Urban Studies, Jeugd

  • Honours programma's
  • Voor de vijf bacheloropleidingen van het College Sociale Wetenschappen is een apart programma ontwikkeld dat is bedoeld voor studenten die meer uit hun studie willen halen en het talent hebben.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Algemene Sociale Wetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.8 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.5 / 5 2.6 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Algemene Sociale Wetenschappen 31 studenten 18%
Sociologie 25 studenten 15%
Pedagogische Wetenschappen 20 studenten 12%
Psychology 19 studenten 11%
Criminologie 12 studenten 7%
+ Meer

Contact

Universiteit van Amsterdam


Contactgegevens

Spui 21
1012 WX Amsterdam
T: 020 - 5259111
www.uva.nl