HBO Bachelor - Onderwijs en Opvoeding

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde

Logo Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Amsterdam
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.7
Bekostiging: Overheid
Studenten: 160
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Education

Over de opleiding

Van deze opleiding is door de onderwijsinstelling geen omschrijving van de opleiding aangeleverd.


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. De toelatingseisen zijn gebaseerd op de wettelijke regelingen. Per 1 september is een nieuwe regeling gepubliceerd. De hierin opgenomen wijzigingen worden in september verwerkt op Studiekeuze123.nl.

Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Wiskunde B
 • CM Toelaatbaar met Wiskunde B
 • NG Toelaatbaar met Wiskunde B
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Toelaatbaar met Wiskunde A of Wiskunde B
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.


Bekijk hier de aanvullende eisen die door de instelling worden gesteld


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Halvering collegegeld
Start jij voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan wordt jouw collegegeld het eerste jaar mogelijk verlaagd. Lees hier meer.

Studenten

160 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

69 eerstejaars aan deze opleiding
12-24 contacttijd eerstejaars (uren)
? bindend studieadvies
48% van de eerstejaars studenten is man
52% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
42%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
24%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 5 jaar
32%
behaalt een hbo-bachelor diploma of hoger binnen 5 jaar
Doorstuderen
75%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Hoe groot is de kans op een miljoen in de Staatsloterij? Hoe presenteer je gegevens in een duidelijke grafiek? Als leraar wiskunde laat je leerlingen zien hoe leuk en praktisch wiskunde is.

  De tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde rust op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool.

 • Wil je Leraar Wiskunde worden? Heb je een vwo-diploma met Wiskunde B? Dan kun je een driejarig traject volgen voor je tweedegraadsbevoegdheid. Daarmee kun je sneller aan de slag in het onderwijs.

  Je volgt een compact en intensief programma van 180 studiepunten waarin de beroepspraktijk centraal staat. Het programma rust op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, de professionele ontwikkelingslijn.

 • Leraar Wiskunde
 • Deze opleiding heeft een flexibel studieprogramma. Ook heb je de mogelijkheid om de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en werkervaring.

  De opleiding rust op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (het werkplekleren). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken waaronder Cijfers en Prognoses, Vlakke Meetkunde, Kansrekening en Vectormeetkunde. Tijdens je studie kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De afstudeerfase bestaat uit een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een p praktijkonderzoek. Het behalen van de landelijke kennistoets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Hogeschool van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Lerarenopleiding 2e graad Wiskunde
Studenttevredenheid 3.8 / 5 3.9 / 5
Sfeer 4.1 / 5 4.2 / 5
Inhoud 3.6 / 5 3.6 / 5
Algemene vaardigheden 3.6 / 5 3.8 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.6 / 5 3.5 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.0 / 5 4.0 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

100% vond een baan op niveau
100% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.300 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
0% is werkloos

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (HBO Onderwijs en Opvoeding)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Erg laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Docenten algemene vakken secundair onderwijs 86%
Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs 6%

Oordeel Alumni

4.3
tevredenheid over de huidige baan
3.3
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
74% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt

Contact

Hogeschool van Amsterdam


Contactgegevens
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam
T: 020 - 5951405
www.hva.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken