WO Master - Economie en Bedrijf

Sustainable Entrepreneurship

Logo Rijksuniversiteit Groningen locatie Leeuwarden Rijksuniversiteit Groningen locatie Leeuwarden Leeuwarden
Studenttevredenheid
Meer informatie
-

Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Ever considered a career in sustainability and management? This Master's programme will teach you everything you need to know about Sustainable Entrepreneurship.

The global economy is undergoing a transformation towards a sustainable society in which the interests of people, planet and profits together are the driving force, rather than neoclassical industrial economic systems. This transformation needs academic professionals who can demonstrate that sustainable entrepreneurship is key. Our programme trains these professionals.Are you interested in: - deve...


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2019

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie.

  • Aanvullende eisen
  • Average grade from bachelor's degree of 6.5 out of 10 or equivalent

  • Sufficient English language proficiency. (More info: https://www.rug.nl/cf/cse/for-students/newwebpages/language-requirements)

  • To be considered for admission to this Master, you need to hold an academic Bachelor's degree from a research university in business administration, econometric and operational research, economy and business administration, international business, human geography and urban and regional planning, spatial planning and design, mechanical engineering, international relations and international organization, University College Global Responsibility and Leadership or comparable bachelor degree's.

  • Your application must be accompanied by a letter of motivation in which you explicitly discuss the knowledge and experience you have gained in the areas: Research, Leadership, Entrepreneurship and Sustainability.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype ()

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Rijksuniversiteit Groningen locatie Leeuwarden


Contactgegevens
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden
T: 058 - 2511446
www.rug.nl/rechten/onderwijs/vestigingfriesland/index
0 opleidingenopleiding vergelijken