HBO Master - Kunst en Cultuur

Muziek

Logo Koninklijk Conservatorium Koninklijk Conservatorium
Den Haag
Koninklijk Conservatorium
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 254
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master

Over de opleiding

Het Koninklijk Conservatorium heeft als uitgangspunt Masters of Music op te leiden die een toonaangevende rol kunnen vervullen in de (inter)nationale beroepsuitoefening.

De onderwijsfilosofie van de Master of Music opleiding aan het Koninklijk Conservatorium is gericht op het ontwikkelen van de individuele artistieke visie, persoonlijke groei, een nieuwsgierige en ondernemende houding en onafhankelijkheid van de student, en op het ontwikkelen van zijn of haar instrumentale en technische vaardigheden op een hoog kwalitatief niveau. We willen dat onze alumni uitstek...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Voordat een student aan de masterstudie kan beginnen, dient het toelatingsexamen te zijn behaald, bestaande uit de volgende deelgebieden: Het predikaat “goed” (= tenminste cijfer 8) voor het artistiek en speeltechnisch aspect of voor het compositorisch aspect, behaald op het afsluitend bachelorexamen, of behaald tijdens een apart toelatingsexamen (in het geval van een student van buiten het Conservatorium); een op realiteitszin gebaseerd studieplan (zie de hiervoor bestemde richtlijnen op de website van het KC onder de toelatingsprocedures). Indien een student van buiten het Koninklijk Conservatorium zich aanmeldt: een overtuigend intakegesprek waaruit inzicht en motivatie rondom de gekozen studie en bijbehorende curriculumonderdelen blijkt en waarbij ook duidelijk wordt dat de toekomstige student zich bewust is van de studielast gedurende de komende twee jaren en zich bereid verklaart om voldoende tijd in de studie te investeren. Voor meer informatie zie https://www.koncon.nl/aanmelden?

Meer weten over toelatingseisen?

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

254 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

121 eerstejaars aan deze opleiding
49% van de eerstejaars studenten is man
51% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
89%
stroomt door naar het tweede jaar

Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Varianten
  • Je zoekt een opleiding waarbinnen kunst, media, wetenschap en technologie samen de basis van het onderwijsprogramma vormen. Dit is de enige ArtScience masteropleiding in Nederland

    ArtScience bestaat al meer dan 25 jaar als Interfaculteit van de KABK en het Koninklijk Conservatorium. Samen bieden we een uniek, 'practice-based' programma waarmee je nieuwe kunstvormen leert onderzoeken en uitdenken. We zien dat traditionele kunstvormen zoals muziek, film, beeldende kunst steeds meer worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek en technologische (digitale) toepassingen. Kunst en wetenschap groeien steeds verder naar elkaar toe. De Master ArtScience richt zich op een interdisciplinaire aanpak, waarbij je leert om verschillende kunstvormen en kennisgebieden te verbinden en te overstijgen. Je werkt aan installaties, performances en objecten die alle zintuigen aanspreken. Deze master biedt je de kans om twee jaar lang onderzoek te doen naar verdieping en transformatie van jouw kunstpraktijk. Je wordt toegelaten op basis van een onderzoeksvoorstel. Je combineert cursussen, projecten en labs. Hoe de combinatie precies uitvalt, hangt af van jouw onderzoeksthema en achtergrond. De verhouding tussen zelfstudie en cursussen is dus voor elke student anders, maar samen volg je ook een aantal inleidende cursussen en master meetings.

  • Afstudeerrichtingen
  • Masteropleiding Muziek

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

26% vond een baan op niveau
78% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 1.300 bruto startsalaris op basis van 30 uur per week
2% is werkloos

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Musici, zangers en componisten 57%
Muziekleraren (particulier) 13%
Hoogleraren en andere docenten hoger onderwijs 7%
Beeldend kunstenaars 5%

Oordeel Alumni

39% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
91% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Koninklijk Conservatorium


Contactgegevens
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA Den Haag
T: 070 - 3151515
www.koncon.nl