WO Master - Kunst en Cultuur

Filosofie (2-jarig)

Vrije Universiteit Amsterdam locatie Amsterdam
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0
Bekostiging: Overheid
Studenten: 160
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master

Over de opleiding

Van deze opleiding is door de onderwijsinstelling geen omschrijving van de opleiding aangeleverd.


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie.

 • Aanvullende eisen
 • Vrijstellingen Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master ook combineren met een volledig masteropleiding in een relevante vakwetenschap, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld. Alle studenten dienen een gemotiveerd verzoek indienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daarnaast krijgen zij een intakegesprek. *Relevante vakwetenschappen Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Hieronder vallen in ieder geval: Sociale Wetenschappen: *Beleid, Communicatie en Organisatie; *Bestuurskunde; *Communicatie- en Informatiewetenschappen; *Culture, Organization and Management; *Journalistiek; *Political Science; *Social and Cultural Anthropology; *Sociologie. School of Business and Economics: *Business administration: Information and Knowledge Management; *Business administration: Strategy and Organization; *Business administration: Management Consulting; *Business administration: Human Resource Management; *Management Consulting; *Marketing. Geesteswetenschappen: *Geschiedenis; *Kunst- en Cultuurwetenschappen; *Letterkunde; *Leadership; *Leraar VHO Geschiedenis; *Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen; *Leraar VHO Management en Organisatie (Bedrijfseconomie); *Media Studies;

 • Deze master is toegankelijk met: *Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma*. *Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld). Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*. Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met onze studiecoördinator via centrum.ethos@vu.nl, telefonisch bereikbaar op vrijdagen van 9:30-10:30 en 13.00-14.00 op 020-5983230. De toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen beslist in overleg met de coördinator van de Masteropleiding of je wordt toegelaten, als je: 1.beschikt over een Bachelor (al dan niet elders behaald) van een studierichting die voldoende verwant is met een van de bovengenoemde Bachelors; 2.beschikt over een hbo-Bachelor die voldoende verwant is met een van de bovengenoemde universitaire Bachelors. De commissie stelt ook de omvang en inhoud van het vereiste voortraject vast; 3.recht hebt op vrijstellingen voor (onderdelen van) vereisten die hiervoor genoemd zijn.

 • Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master ook combineren met een volledig masteropleiding in een relevante vakwetenschap, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld.

 • Deze master is toegankelijk met: *Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma. *Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld). Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*. Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met onze studiecoördinator via centrum.ethos@vu.nl, telefonisch bereikbaar op vrijdagen van 9:30-10:30 en 13.00-14.00 op 020-5983230. Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Hieronder vallen in ieder geval: Sociale Wetenschappen: *Beleid, Communicatie en Organisatie; *Bestuurskunde; *Communicatie- en Informatiewetenschappen; *Culture, Organization and Management; *Journalistiek; *Political Science; *Social and Cultural Anthropology; *Sociologie. School of Business and Economics: *Business administration: Information and Knowledge Management; *Business administration: Strategy and Organization; *Business administration: Management Consulting; *Business administration: Human Resource Management; *Management Consulting; *Marketing. Geesteswetenschappen: *Geschiedenis; *Kunst- en Cultuurwetenschappen; *Letterkunde; *Leadership; *Leraar VHO Geschiedenis; *Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen; *Leraar VHO Management en Organisatie (Bedrijfseconomie); *Media Studies;

 • Meer informatie over toelating en aanmelden staat op: http://masters.vu.nl/en/programmes/philosophy-cultuur-bestuur/index.aspx


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Philosophy: Philosophy of Neuroscience
 • Philosophy: Philosophy of Law and Governance
 • Philosophy: Filosofie van Cultuur en Bestuur
 • Philosophy: Specialization Philosophy, Bioethics and Health
 • Philosophy: Philosophy of Law and Governance
 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Filosofie (2-jarig)
Studenttevredenheid 4.0 / 5 4.2 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.5 / 5
Inhoud 4.2 / 5 4.3 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan - / 5 3.1 / 5
+ Meer

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (Kunst en Cultuur)


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken