WO Master - Kunst en Cultuur

Predikantschap

Logo Protestantse Theologische Universiteit Protestantse Theologische Universiteit
Groningen
Protestantse Theologische Universiteit
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 38
Studiepunten: 180 ECTS
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

Wil je als predikant in de kerk aan de slag? Zie jij jezelf pionieren? Of wil je aan de slag als predikant-geestelijk verzorger bij een zorginstelling. Een theoloog staat midden in de samenleving.

De master 'Predikantschap' van de PThU in Groningen is een academische opleiding theologie en tot predikant. Met het diploma kun je als dominee aan de slag in een traditionele kerkelijke gemeente of als pionier bij een missionair project. Maar er zijn ook theologen die ervoor kiezen om journalist te worden, onderzoeker of burgemeester. Tijdens de opleiding krijg je alle gereedschappen om zelfstand...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • BA-Theologie

 • BA-Theologie

 • universitaire bacheloropleiding in de theologie

 • universitaire bacheloropleiding in de theologie

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

38 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

7 eerstejaars aan deze opleiding
29% van de eerstejaars studenten is man
71% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • De master Predikant-Geestelijk Verzorger leidt op tot het vak van geestelijk verzorger. Als geestelijk verzorger help en begeleid je mensen bij zingevings- en levensvragen in soms moeilijke situaties.

  Geestelijk verzorgers zijn werkzaam in allerlei zorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg etc. De opleiding is gericht op het verwerven en ontwikkelen van academische kennis, vaardigheden en attitude. Na de master Predikant - Geestelijk verzorger kun je aan de slag in een instelling, met het ambt van de Protestante Kerk in Nederland. De opleiding tot Predikant - Geestelijk verzorger duurt drie jaar en heeft een omvang van 180 ects. Zij bestaat uit drie onderdelen: wetenschappelijke verdieping, een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject en beroepsondersteunende vakken.

 • Afstudeerrichtingen
 • Wil je als theoloog aan de slag als predikant bij een zorginstelling, justitie of de krijgsmacht, kies dan voor de route predikant-geestelijk verzorger aan de PThU. Je volgt dan cursussen die je specifiek voorbereiden op werken in deze context. Zo krijg je psychopathologie, medische ethiek of krijgsmachtethiek.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Protestantse Theologische Universiteit
Landelijk gemiddelde
Predikantschap
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2 / 5 4.2 / 5
Sfeer 4.8 / 5 4.8 / 5
Inhoud 4.0 / 5 4.0 / 5
Algemene vaardigheden 4.2 / 5 4.2 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.8 / 5 4.8 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - taal en cultuur)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Protestantse Theologische Universiteit


Contactgegevens

Oude Ebbingestraat 25
9712 HA Groningen
T: 088 - 3371865
www.pthu.nl